prawo

Kancelaria Adwokacka w Nidzicy


Witamy serdecznie na stronie Kancelarii adwokata Kamila Rytelewskiego w Nidzicy.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w takich gałęziach prawa jak:

  • prawo administracyjne,
  • prawo cywilne,
  • prawo gospodarcze,
  • prawo karne,
  • prawo rodzinne,
  • prawo pracy.

Oferta jest skierowana do firm, instytucji i organizacji społecznych (fundacji, stowarzyszeń) oraz klientów indywidualnych.

Pomoc prawna obejmuje: porady prawne głównie z zakresu prawa cywilnego i karnego, sporządzanie pism, umów, projektów aktów prawnych, uczestnictwo w zebraniach organów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej i urzędami. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie toczącego się postępowania. Świadczenie pomocy odbywa się na zasadzie jednorazowych lub stałych zleceń. Współpracujemy z innymi kancelariami oraz specjalistami z różnych dziedzin wiedzy. Poza tradycyjną formą kontaktu Kancelaria oferuje również usługi porad prawnych on-line.

kancelaria adwokacką
Prowadzenie danej sprawy przez Kancelarię może wedle życzenia Klienta obejmować wszystkie jej etapy począwszy od negocjacji i próby ugodowego rozstrzygnięcia sporu, poprzez postępowanie sądowe/administracyjne oraz egzekucję roszczeń, bądź dotyczyć wybranego zagadnienia.

Kancelaria pomaga w założeniu i prowadzeniu firmy, doradzamy wybór formy prawnej podejmowanej działalności gospodarczej. Przygotowujemy wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego. Sporządzamy i opiniujemy umowy.

Siedziba Kancelarii Adwokackiej znajduje się w Nidzicy, ale prowadzimy sprawy również w innych miastach województwa warmińsko-mazurskiego, a także na terenie całej Polski.


Porady prawne

Kontakt z Kancelarią

Kancelaria pomaga rozwiązać szeroko rozumiane problemy prawne.

Doradzamy w kwestiach związanych z założeniem i prowadzeniem firmy, sporządzamy projekty umów i uchwał, uczestniczymy w negocjacjach, zebraniach organów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wydajemy opinie prawne.

Reprezentujemy klientów przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji oraz we wszystkich instancjach sądowych, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości.

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie toczącego się postępowania, począwszy od mediacji i próby ugodowego rozstrzygnięcia sporu, poprzez postępowanie sądowe lub administracyjne, do egzekucji roszczeń.
Mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Odpowiemy na pytania oraz zaproponujemy termin spotkania w celu omówienia szczegółów. Przypominamy, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i wymaga innego podejścia.